Գավառի պետական համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրականացման գործողությունների պլան՝ ըստ ֆակուլտետների և ուսումնական տարիների