Մկրտչյան Սիրանույշ

Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ,Ակադեմիական քաղաքականության բաժնի մասնագետ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Միրիբյան Նունե

Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ

Խաչատրյան Սիրանուշ

Արտաքին կապերի եվ լրատվության բաժնի ավագ մասնագետ

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ