Մկրտչյան Լալա

Ինֆորմատիկայի և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Բնագիտական ֆակուլտետ

Հովհաննիսյան Մարինե

Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու, Հեռակա դեկանատի գործավար

Բնագիտական ֆակուլտետ

Սիմոնյան Արմեն

Կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի վարիչ

Բնագիտական ֆակուլտետ