Խաչատրյան Աշոտ

ԳՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ասոյան Թաթուլ

ԳՊՀ գիտական խորհրդի քարտուղար

ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ