Ղաջոյան Արմինե

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ղազարյան Օլգա

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Քուրքչյան Լուսիկ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ղաջոյան Համլետ

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ