Դավթյան Սահակ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի աշխատակից

Մարդկային Ռեսուրսների բաժին