Ասատրյան Ռուզաննա

Կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Բադալյան Անի

Հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Զաքոյան Հրաչյա

Կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի վարիչ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ղուլոյան Հակոբ

Հաշվապահական հաշվառման ամբիոնի վարիչ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ