Ապրոյան Արսեն

Վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12-64

Email: a.aproyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018