Ասոյան Թաթուլ

ԳՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12-44

Email: t.asoyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018