Ասոյան Թաթուլ

ԳՊՀ գիտական խորհրդի քարտուղար

ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Contact

Phone: 060-46-12 44

Email: t.asoyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018