Բաղդոյան Շուշան

Որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Contact

Phone: 060-46-12-43

Email: sh.baghdoyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018