Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Contact

Phone: 060-46-12 70

Email: g.gevorgyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018