Թոռչյան Լիլիթ

Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Contact

Phone: 060-46-12-99

Email: l.torchyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018