Հակոբյան Ռուզաննա

ԳՊՀ ռեկտոր

ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-02-01

Email: rector@gsu.am

Հրապարակվել է 03.07.2018