Ղաջոյան Արմինե

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Contact

Phone: 060-46-12-70

Email: a.ghajoyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018