Ղաջոյան Համլետ

ԳՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12-70

Email: h.ghajoyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018