Ղարաբաղցյան Սիմոն

Գնումների մասնագետ

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Contact

Phone: 060-46-12 47

Email: s.gharabaghtsyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018