Մուրադյան Անուշ

Ռեկտորի գործավար

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-03 02

Email: a.muradyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018