Մուրադյան Նոնա

ԳՊՀ ռեկտորատի քարտուղար

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12-99

Email: n.muradyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018