Սամվել Ամիրխանյան

ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12-66

Email: s.amirkhanyan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018