Սարգսյան Կորյուն

Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Contact

Phone: 060-46-12 77

Email: koryunkareni@yandex.ru

Հրապարակվել է 14.05.2018