Սաֆարյան Խաչատուր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Contact

Phone: 060-46-12- 41

Email: kh.safaryan@gsu.am

Հրապարակվել է 12.05.2018