Վարդան Սահակյան

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ

ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հրապարակվել է 09.02.2019