Քուրքչյան Լուսիկ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Contact

Phone: 060-46-12 70

Email: l.qurqchyan@gsu.am

Հրապարակվել է 14.05.2018