ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՄՈՒՄ

 

Գավառի պետական համալսարանի

ռեկտոր Ռ․Խ․ Հակոբյանին

  Անուն,ազգանուն հայրանուն,

  Տվյաներ դիմումատուի վերաբերյալ

  Ուսուցման ձև

  Ֆակուլտետ,բաժին, կուրս

  Հասցե

  Հեռախոսահամար

  Էլ․փոստի հասցե

  ԴԻՄՈՒՄ

  Կցել փաստաթղթի պատճեն, տեղեկանք(առկա լինելու դեպքում)