Առցանց դիմում

Գավառի պետական համալսարանի
ռեկտոր Ռ․Խ․ Հակոբյանին

  Ազգանուն, անուն, հայրանուն

  Տվյաներ դիմումատուի վերաբերյալ

  Ուսուցման ձև

  Ֆակուլտետ,բաժին, կուրս

  Հասցե

  Հեռախոսահամար

  Էլփոստի հասցե

  ԴԻՄՈՒՄ

  Կցել փաստաթղթի պատճեն, տեղեկանք (առկայության դեպքում)
  Scroll to Top
  Գավառի պետական համալսարան