Գավառի պետական համալսարանի 2024թ եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ


Գավառի պետական համալսարանի 2023թ եկամուտների և ծախսերի կատարողական

 


<ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2023Թ․ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2022

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2020

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2019

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2021

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2020թ

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2020

Եկամուտների և ծախսերի կատարողական 2019թ

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2019

Եկամուտների և ծախսերի կատարողական 2018թ

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ -2018թ․

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2017թ.

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2016թ.

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2015թ.

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2014թ.

ԳՊՀ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ-2013թ.

ԳՊՀ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ-2013թ.

ԳՊՀ ԲՅՈՒՋԵ-2013թ.

ԳՊՀ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ-2012թ.

ԳՊՀ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ-2012թ.

«Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրա հետագա բարելավում» ծրագրի գնումներ

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան