Գավառի պետական համալսարանի

ռեկտորատի կազմը

 

 1. Հակոբյան Ռուզաննա Խաչիկի՝ ԳՊՀ ռեկտոր,
 2. Կուտուզյան Նելլի Ալբերտի՝ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր,
 3. Ասոյան Թաթուլ Արտիկի՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 4. Ավագյան Մարտին Պատվականի՝ Բնագիտատնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան,
 5. Գարեյան Մելանյա Վարդանի՝ Բնագիտատնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 6. Սարգսյան Ռուզաննա Մարատի՝ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 7. Մուրադյան Գուրգեն Գևորգի՝ գլխավոր հաշվապահ,
 8. Սաֆարյան Խաչատուր Ժորայի՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժի վարիչ,
 9. Ղազարյան Օլգա Ալբերտի՝ Ակադեմիական քաղաքականության բաժնի վարիչ,
 10. Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի՝ Որակի ապահովման բաժնի վարիչ,
 11. Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի՝ Արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ,
 12. Հովհաննիսյան Մարգար Արտավազդի՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ,
 13. Սիրունյան Լյովա Գուրգենի՝ Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ։
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան