ԳՊՀ ռեկտորատի կազմ

 

Հակոբյան Ռուզաննա

ԳՊՀ ռեկտոր


Կուտուզյան Նելլի

Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր


Ասոյան Թաթուլ

ԳՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան


Ավագյան Մարտին

Բնագիտական ֆակուլտետի դեկան


Ղաջոյան Համլետ

ԳՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան


Սամվել Ամիրխանյան

ԳՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկան


Սաֆարյան Խաչատուր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ


Խաչիկյան Թերմինե

Ակադեմիական քաղաքականության բաժնի վարիչ


Հերգնյան Մարիամ

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի փոխդեկան


Սարգսյան Ռուզաննա

Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան


Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան


Գարեյան Մելանյա

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան


Հայրապետյան Քանաքարա

Որակի ապահովման բաժնի վարիչի ժ/պ