ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2023թ․ 

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2022թ․

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2021թ․ 

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2021թ․ 

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2020թ․

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2020թ․

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2019թ․

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2018թ․

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2016թ

ԳՊՀ ռեկտորատի նիստի արձանագրություններ 2015թ

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան