Հաշվետվություններ ըստ տարիների


 

ԳՊՀ հաշվետվություն 2022-2023, Շնորհանդես

ԳՊՀ հաշվետվություն 2021-2022

ԳՊՀ հաշվետվություն 2020-2021 , շնորհանդես

ԳՊՀ հաշվետվություն 2019-2020

ԳՊՀ հաշվետվություն 2018-2019

ԳՊՀ հաշվետվություն 2017-2018

ԳՊՀ հաշվետվություն 2016-2017

ԳՊՀ հաշվետվություն 2015-2016

ԳՊՀ հաշվետվություն 2014-2015

ԳՊՀ հաշվետվություն 2013-2014

ԳՊՀ հաշվետվություն 2012-2013
ԳՊՀ հաշվետվություն 2011-2012
ԳՊՀ հաշվետվություն 2010-2011
ԳՊՀ հաշվետվություն 2009-2010
ԳՊՀ հաշվետվություն 2008-2009
ԳՊՀ հաշվետվություն 2007-2008
ԳՊՀ հաշվետվություն 2006-2007

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան