ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺԻՆ 2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2-ՐԴ ԼՈՒԾԱՐՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ /1-4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐ/


ԲՆԱԳԻՏԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ /1-4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐ/


ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԲՆԱԳԻՏԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺԻՆ 2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան