Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


Project title

Fostering Autonomy and Accountability: Development of State-of-the-art HE Management System for Efficient Changes in Line with Bologna Principles (GOVERN) 543711-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR

Project website

www.govern.am

Applicant (Coordinator)

Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia

Duration

36 months (2013 - 2016)

Partners

 • Leuven University College, Belgium
 • World University Service (WUS) Austria, Austria
 • Bath Spa University, UK
 • University of Koblenz-Landau, Germany
 • ASIIN Consult GmbH , Germany
 • European Centre of Studies and Initiatives, Italy
 • Yerevan State Linguistic University after Brusov, Armenia
 • Armenian State University of Economics
 • Armenian National Agrarian University
 • Vanadzor State Pedagogical Institute named after H. Toumanyan (currently Vanadzor State University) Armenia
 • Yerevan Northern University
 • Yerevan State University of Architecture and Construction
 • Yerevan State Medical University named after M.Heratsi
 • Gavar State University, Armenia
 • Public Administration Academy of the Republic of Armenia
 • American University of Armenia Foundation
 • Ministry of Education and Science, Armenia
 • National Center for Professional Education Quality Assurance , Armenia
 • Armenian National Students Association (ANSA)
 • Education Quality NGO, Armenia
 • Republican Union of Employers of Armenia, Armenia

Project Description

GOVERN is a three-year national project, under the priority of Governance Reform, EACEA N 35/2012, 6th call and Structural Measures action.

The wider objective is to enable application of the state-of-the-art management system at Armenian HEIs for promoting effective and efficient structural changes in line with Bologna agenda thus enhancing HEIs autonomy and accountability.

The specific objectives target enhancement of autonomy and accountability of Higher Education Institutions through:

 • building on the capacity of administrative staff for managing system changes efficiently
 • revising the legal (system level) and regulatory (HEI level) frameworks in line with Bologna action lines;
 • establishing the state-of-the-art university management system through overhaul of approaches to system changes: strategic, financial and human resource management
 • Introducing working approaches to student-centered educational provisions:

ECTS and academic programme management to assure quality and promote student mobility.

The principle outcomes/outputs include:

 • Building on capacity of top and middle level administration to enable Bologna action lines implementation;
 • New legal (system-wide) and regulatory (HEIs) frameworks in line with Bologna lines;
 • State-of-the-art management system based on new approaches to strategic and structural management, budget allocation, human resource management;
 • Indicators and criteria for academic programme and student mobility operationalization;
 • New approaches to managing academic programmes and office of academic affairs and registrar (installation of student portal and student affairs information management system).

GSU STRATEGIC PLAN


COHERENCY OF STRATEGIC PLAN, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND THE BUDGET


BASICS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT POLICY IN GAVAR STATE UNIVERSITY


BASICS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY IN GAVAR STATE UNIVERSITY


QAULITY ASSURANCE HANDBOOK


STUDENT HANDBOOK


ACADEMIC HONESTY POLICY


ACADEMIC PROGRAM DEVELOPMENT HANDBOOK


ASSESSMENT SYSTEM


SWOTԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼGovern Training Kit

Govern Materials

YSMU Meeting Materials (May 12-14, 2015)

GSU - Govern training materials

GSU - Govern training presentations

GSU - Govern Newsletter