ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Գավառի պետական համալսարանը հայտարարում է 2024-2025 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն:

Ընդունելությունն անցկացվում է 2 փուլով: 1-ին փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունը կկազմակերպվի հունիսի 5-ից մինչև հունիսի 20-ը, որին կարող են մասնակցել միայն Գավառի պետական համալսարանի բակալավրիատի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող շրջանավարտները: Իսկ 2-րդ փուլով մագիստրատուրայի ընդունելությունն անցկացվում է բաց մրցույթով մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ը:

Ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտություններով՝

 1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 2. Կենսաբանություն
 3. Աշխարհագրություն
 4. Պատմություն
 5. Հայոց լեզու և գրականություն
 6. Ռուսաց լեզու և գրականություն
 7. Անգլերեն լեզու և գրականություն
 8. Հաշվապահական հաշվառում /ըստ ճյուղերի/
 9. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
 10. Տնտեսագիտություն
 11. Իրավագիտություն
 12. Համակարգչային ճարտարագիտություն
 13. Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Դիմորդները դիմում-հայտի հետ ներկայացնում են`

 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնօրինակն ու պատճենը,
 • երաշխավորագիր ֆակուլտետի խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները երաշխավորագրեր չեն ներկայացնում),
 • 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
 • ինքնակենսագրություն,
 • անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճեն,
 • զինվորական ծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և պատճեն

(առկայության դեպքում),

 • հրատարակված գիտական աշխատանքների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
 • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ արտոնություններից oգտվելու մասին փաստաթուղթը և պատճեն (առկայության դեպքում՝ հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք, եթե հավակնորդը I կամ II խմբի հաշմանդամ է, մինչև 23 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված զինծառայողի երեխա լինելու մասին փաստաթղթեր),
 • ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 3000 դրամի վճարի անդորրագիր:

Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դիմորդների կողմից լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելն արգելվում է: Քննություններին և մրցույթին մասնակցելու դիմում-հայտը փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտից հետո փոփոխման ենթակա չէ:

Ընդունող հանձնաժողով

 

Հրապարակվել է 29.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան