ԳՊՀ-ՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱՎ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

Գավառի պետական համալսարանում կազմակերպվեց իրազեկման միջոցառում՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքում հայտնաբերված «Անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկ» պոպուլյացիայի վերաբերյալ։  Պոպուլյացիան մարդու տնտեսական գործունեության բացասական հետևանքներից պաշտպանելու և դրանց մասին բնակչության շրջանում տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացման նպատակով Գավառ համայնքում կազմակերպվում են իրազեկման արշավներ։ Իրազեկման առաջին հանդիպմանը  մասնակցեցին Գավառի պետական համալսարանի տարբեր բաժինների սովորողներ։ Ուսանողներին ներկայացվեցին մողեսի առանձնահատկությունները, տարածման արեալները, բնադրավայրերը, ինչպես նաև պոպուլյացիային սպառնող վտանգները։ Տեղեկատվական հանդիպման մասնակիցների համար  կազմակերպվելու է արշավ, որի ընթացքում նրանք անցնելու են մողեսի բնադրավայրերի տարածքով, կատարելու են հետազոտություն բնության գրկում։ Արշավի մասնակիցներն իրենց տպավորություններով ու գիտելիքներով կկիսվեն ընկերների շրջանում, ինչը կնպաստի տեղեկատվության տարածմանը և մողեսի այս տեսակի պահպանմանն ու պոպուլյացիայի վերականգնմանը։

ԳՊՀ-ում ուսանողների բնապահպանական կրթությանը նվիրված միջոցառումները կրում են շարունակական բնույթ։

 

Հրապարակվել է 12.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան