ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԳՊՀ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Գավառի պետական համալսարանի հեռակա բաժինների սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք ձեզ, որ 2024թ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասերը բոլոր կուրսերում կմեկնարկեն 2024թ. հունիսի 5-ին և կավարտվեն 2024թ. հունիսի 30-ին։ Դասերը կանցկացվեն առկա ձևաչափով:

«Իրավագիտություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» /տարրական կրթության/, «Պատմություն», «Ռուսաց լեզու և գրականություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», բաժինների ուսանողների դասերը կկայանան Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի մասնաշենքում, իսկ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» /ըստ ոլորտի/, «Համակարգչային ճարտարագիտություն», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Սերվիս», «Դեղագործական քիմիա», «Բնապահպանություն» բաժինների ուսանողների դասերը կկայանան կենտրոնական մասնաշենքում։

Ուսման վարձը սահմանված կարգով վճարելը և դասերին մասնակցելը պարտադիր է։

Հիմքերի առկայության դեպքում ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում, բուհի կողմից զեղչ ստանալու մասին դիմումներն ու համապատասխան փաստաթղթերն ընդունվում են 2024 թվականի մայիսի 29-ից հունիսի 12-ը։
Այն ուսանողներին, ովքեր զինվորական ծառայության զորակոչվելու վերաբերյալ ծանուցագիր են ստացել, խնդրում ենք ծանուցագրի պատճեն դիմումին կից ներկայացնել ռեկտորատ՝ տարկետում ձևակերպելու նպատակով։

Բոլոր հարցերով կարող եք դիմել ԳՊՀ ֆակուլտետների դեկանատներ, ամբիոններ և ռեկտորատ։

 

 

 

Հրապարակվել է 30.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան