ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գավառի պետական համալսարանի սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը կազմակերպում է հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի՝ նվիրված բուհի հիմնադրման 90-ամյակին։
Գիտաժողովը տեղի կունենա 2024թ. հունիսի 28-ին, ՇՊՀ-ում:
Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝
• Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
• Կենսաբանական գիտություններ (գյուղատնտեսություն)
• Գիտություններ Երկրի մասին
• Տնտեսագիտություն
• Իրավաբանական գիտություններ
• Պատմական գիտություններ
• Բանասիրական գիտություններ
• Մանկավարժական գիտություններ (այդ թվում՝ դասավանդման մեթոդիկաներ)
• Հոգեբանական գիտություններ
• Արվեստագիտություն
Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ռուսերենը:
Գիտաժողովի անցկացման ձևը առկա է:
Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2024թ. հունիսի 10-ը առցանց համակարգով լրացնել մասնակցության հայտը՝ պարտադիր կցելով զեկուցմանը համապատասխան հոդվածը՝ ըստ սահմանված չափանիշների:
Ներկայացված հոդվածներից տեխնիկական ստուգման փուլն անցածները կընդգրկվեն գիտաժողովի ծրագրում, ինչի մասին հեղինակները կիրազեկվեն հոդվածները ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրախոսման արդյունքում դրական կարծիքի արժանացած հոդվածները տեղ կգտնեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ:
Հրապարակվել է 11.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան