Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍԵՄԻՆԱՐ ԳՊՀ-ՈՒՄ Մարտ 24

Այսօր Գավառի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ սեմինար-քննարկում ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի (ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ) վերաբերյալ:


ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ՝ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՄԲ Մարտ 22

Գավառի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը ուսանողների համար կազմակերպել էր սեմինար-քննարկում՝ «Ընտանեկան բռնությունը՝ որպես հանրային-սոցիալական հիմնախնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով:


ՄԱՐՏԻ 20-Ը՝ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ Մարտ 20

Մարտի 20-ը երջանկության միջազգային օրն է(International Day of Happiness), որը ՄԱԿ-ի կողմից հաստատվել է 2012-ին` աջակցելու համար այն գաղափարին, որ երջանկության զգացմունքին ձգտում են աշխարհի բոլոր մարդիկ: