Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԻՏԱԼԱՑԻ ԲԱՐԵԿԱՄԸ Ապրիլ 29

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հարցազրույց (ԻտալիայիՎենետիկի) Կա' Ֆոսկարի համալսարանի Ասիայի և աֆրիկյան միջերկրածովյան երկրների ուսումնասիրման բաժնի դեպարտամենտի պրոֆեսոր ԱԼԴՈ ՖԵՐԱՐԻԻ հետ


ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ԳՊՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ
ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ՀԱՂԹՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ Ապրիլ 29

Ս․թ․ապրիլի 8-ից 23-ը Գավառի պետական համալսարանում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների համար կազմակերպվեց առարկայական օլիմպիադաների շարք՝ Հայոց լեզու և գրականություն, Անգլերեն, Քիմիա, Աշխարհագրություն, Մաթեմատիկա, Հայ ժողովրդի պատմություն, Ռուսաց լեզու, Կենսաբանություն առարկաներից։


ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ Ապրիլ 28

Այսօր Գավառի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ուսանողական գիտաժողով՝ «Բնական գիտությունները՝ 21-րդ դարում» թեմայով։