Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀՀ ԳԱԱ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԷԴՈՒԱՐԴ ՄՈՒՇԵՂԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ՝
ԳՊՀ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԴՈԿՏՈՐ Հունվ. 19

Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրեն, Գավառի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ Էդուարդ Մուշեղի Ղազարյանին շնորհվել է Գավառի պետական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում:


ՀԵՀ-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՄՐՑՈՒՅԹ Հունվ. 18

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը (ՀԵՀ) հայտարարում է կրթաթոշակների հատկացման մրցույթ։


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Հունվ. 17

Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ Գավառի պետական համալսարանի առկա ուսուցման ֆակուլտետների բակալավրիատում 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն ս․թ․ փետրվարի 15-ին, ժամը 9-ին, իսկ մագիստրատուրայում՝ ս․թ․ փետրվարի 22-ին։