ԳՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐԸ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑ

Գավառի պետական համալսարանի կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի դասախոս, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Սահակյանը ս․ թ․ ապրիլի 25-ին մասնակցեց Ուֆայի պետական նավթային տեխնիկական համալսարանի կազմակերպած 7-րդ միջազգային գիտաժողովին և հանդես եկավ թվայնացման գործընթացի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրներին նվիրված զեկուցումով։
Հաջորդը Մոսկվայի Գ․ Վ․ Պլեխանովի անվան տնտեսագիտական համալսարանի կազմակերպած 3-րդ միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսն էր՝ նվիրված գովազդային ու զբոսաշրջային գործունեությանը, հանրային հաղորդակցությանը։ Պարոն Սահակյանը հանդես եկավ զեկուցմամբ՝ «Էթնոմշակութային տուրիզմը որպես տարածաշրջանի զարգացման ռազմավարական միջոց» թեմայով։ Իսկ ս․թ․ մայիսի 4-ին մասնակցեց Գավառի պետական համալսարանի 27-րդ միջազգային գիտաժողովին՝ ներկայացնելով տնտեսական սոցիոլոգիայի արդի հիմնահարցերին նվիրված զեկուցում։
ԳՊՀ պրոֆեսորին մաղթում ենք հետագա հաջողություններ։
Հրապարակվել է 07.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան